Kontakt

E-post:
kje-lirh@online.no

Mobil: 915 76 155.

Tjenester

Vi kan tilby følgende tjenester:
- tilrettelegging av bustadområde
- utbygging av hyttefelt
- grunn og betongarbeid
- vegbygging
- kabelgrøfter
- natursteinsmuring
- alt innan terrengarbeid
- massetransport og maskinflytting.

Meny:

STARTSIDE

OM OSS

TJENESTER

NYHETER

BILDER

LINKER

KONTAKT

Copyright 2008 I Kjell Lirhus Maskin & Transport AS!